Petrolsoft - Više od 30 godina sa Vama

IT rešenja u naftnoj industriji

Pravi izazovi zahtevaju sjajna rešenja.

Predstavljamo fiskalizovane i lokalizovane .Orfej POS BOS module.

    {this.state.prevTitle}

    {this.state.prevSubtitle}

    {this.state.nextTitle}

    {this.state.nextSubtitle}