OPT – Outdoor Payment Terminal

Benzinska stanica bez ljudske posade – self service

KARAKTERISTIKE:

 

Samostojeći kiosk ili treminal integrisan u pumpni automat (CRID) 

Obezbedjuje pre-payment, post-payment ili kombinovani režim

 

PLAĆANJE:

 

 • Bankarskim karticama - MasterCard, VISA, AmEx,
 • Diners, Maestro, lokalne kartice
 • Kamionskim kartice - UTA,DKV,D24,E-100,EWAG
 • Kompanijskim i& loylaty karticama
 • Gotovinom
 • Vaučerom sa barkodom
 • Kombinovanim metodom

 

FUNKCIONALNOSTI:

 

 • Štampa vaučera i računa
 • Visko obezbednjen sistem , Vandal Proof, Sef
 • Lokalno i udaljeno upravljanje sistemom 
 • Udaljeni centralizovani nadzor sistema
 • Integracija sa lokalnim sistemom Retail/BOS/HOS
 • Prilagodljivi višejezični korisnčki interfej